Forvask & Avfetting

Forvask er en generell betegnelse på produkter som påføres bilen innen selve vaskeprosessen starter. Dette gjøres for å løse opp forurensingene slik at de lettere lar seg fjerne under vaskeprosessen.

Truck Wash

Turtle Wax Truck Wash er et konsentrert og høyeffektivt alkalisk avfettings- og rengjøringsmiddel. Det fungerer utmerket til rengjøring av lastebiler, tunge kjøretøy, entreprenørmaskiner og kapell. Oppfyller IVL test for hurtigseparering. Konsentrat pH 12.

25 liter - Art.nr. 171.
210 liter - Art.nr. 173.