Voks

Voks er en fellesbetegnelse på en rekke produkter som skal gjenskape glans og beskytte flatene mot vær og vind og andre miljøbelastninger. Industrielt nedfall og/eller sur nedbør er et problem i store deler av landet. Pollen og andre utfellinger fra planter og trær, samt fugleskitt er noe vi alle stifter bekjentskap med. En voksbeskyttet bil vil holde seg pen lengre, og fremfor alt, den er lettere å gjøre ren. Avrenning brukes som betegnelse på midler som brukes i siste skylletur for å sprekke opp vannfilmen slik mat vannet lettere lar seg fjerne med tørkeviftene.

Super Gloss Wax

Normalkonsentrert voks som kan brukes