Selvvask

Dagens markedstrender viser at vaskekunder i økende grad besøker kombinerte vaskesentre.

Kombinasjonen av en maskinvaskenhet med en selvbetjent vaskeplass, ikke bare appellerer til sluttkunder med spesifikke vaskepreferanser, men i økende grad også besøkes av kunder som tilpasser sine bilvaskevaner etter sesongen (i varme månedene selvbetjent vask, i