Selvvask

Dagens markedstrender viser at vaskekunder i økende grad besøker kombinerte vaskesentre.

Kombinasjonen av en maskinvaskenhet med en selvbetjent vaskeplass, ikke bare appellerer til sluttkunder med spesifikke vaskepreferanser, men i økende grad også besøkes av kunder som tilpasser sine bilvaskevaner etter sesongen (i varme månedene selvbetjent vask, i kalde månedene automatisk vask).

AUTO CARE INTERNATIONAL AS
Lindebergveien 12 | 2016 Frogner
Tlf: 63 86 82 00
E-post: info@autocare.no